Ons verhaal: een ambachtelijke hoeveslagerij

‘t Hoevezwijntje

… is een ambachtelijke hoeveslagerij waar men nog streeft naar echte en zuivere kwaliteit.

We kweken onze varkens allemaal op de hoeve en voederen ze met eigen gemaakt meel van zelf geteelde granen. Voor het welzijn van het dier leven de zeugen in groep met vrije uitloop (zie “foto’s“).
Wij verkopen enkel varkensvlees en kip van eigen hoeve, van zeer goede kwaliteit en gewaarborgd vrij van antibiotica en andere groeibevorderaars.
Door de keuze te maken van een gesloten bedrijf, hebben wij veel aandacht voor duurzame en milieuvriendelijke landbouw.

Hoe doen wij dat?

Op het veld:

Al het graan, dat nodig is om het voedermeel van onze dieren te vervaardigen, telen we op eigen gronden. Daarna stockeren we het in sleuven op de boerderij (zie foto’s). Als natuurlijke bemesting gebruiken we het drijfmest van de varkens op de gronden.

Op de boerderij:

Om ons voedermeel te produceren, gebruiken we onze eigen granen. Zo vermijden we onnodig transport voor de aanvoer van granen en voedermeel.
Aangezien we zelf voedermeel maken, hebben we de kwaliteit in eigen handen. Ons voedermeel als ook ons vlees is vrij van antibiotica en andere groeibevorderaars, zowel bij de varkens als de kippen. We weten wat onze dieren eten en dat verrijkt de vleeskwaliteit.

De kweek en het afmesten van de varkens gebeurt op eigen hoeve, alsook de kweek van onze moederdieren. Zo kopen we geen dieren van buitenaf aan, waardoor we vele ziekten en andere risico’s vermijden. De kweekbeer vervangen we wel om de 3 à 4 jaar.

Een bio-luchtwasser zuivert de uitstoot van onze stallen bij ons. Deze neutraliseert geuren en ammoniak. Dit is bevorderlijk voor het milieu en de mens rondom. (zie foto’s)

In de beenhouwerij:

De varkens en kippen worden op de hoeve geslacht, onder toezicht van het FAVV (Federaal Agentschap Voor Voedselveiligheid). De dieren hoeven dus niet getransporteerd te worden en ondervinden daardoor geen stress. Dit is zeer bevorderlijk voor de vleeskwaliteit.
De keurmeester-veearts keurt de levende dieren voor de slacht op gezondheid en hygiëne. Na de slacht worden de karkassen en ingewanden opnieuw gekeurd en bij goedkeuring afgestempeld voor consumptie en verwerking in onze beenhouwerij.

Een VLAREM gekeurd zuiveringssysteem zuivert het afvalwater van de slacht en beenhouwerij .

Uitbenen, verwerken en vacuüm verpakken van het vlees, gebeurt in een gekoeld atelier op de hoeve zelf. Daarna verwerken en kruiden we ons vlees op een eenvoudige manier, zonder toevoeging van water, smaakstimulanten, binders, kleurstoffen en bewaarmiddelen.
Op de verpakking vindt u de ingrediënten terug met aanwijzing naar eventuele allergenen. Dat is waar een ambachtelijke hoeveslagerij voor staat. Wij weten van elk stukje vlees dat we verkopen welke weg het heeft afgelegd en staan daar helemaal achter.

Waarom werken wij enkel op bestelling?

Een verstoog biedt u een ruime keuze, maar garandeert niet altijd directe versheid.
Daarentegen kunnen wij u deze versheid wel garanderen, door te werken op bestelling. Het voordeel van dit systeem is, dat er nooit overschotten zijn.
Er wordt enkel geslacht op vraag waarna we alles direct versnijden en verpakken op de hoeve zelf.
Om het in ‘t kort te zeggen, vandaag slachten we het varkentje en morgen zit zijn vlees al in uw diepvries.
Verser kan niet !!!!